Zhao Gang: Acquiring Identity

2018.5.16 – 7.10
Long March Space/Timezone 8 Restaurant & Bar, Beijing, China

Zhao Gang: Acquiring Identity

Liu Wei: SHADOWS

2018.3.18 – 5.6

Long March Space, Beijing, China

Liu Wei: SHADOWS

Chen Chieh-jen: A FIELD OF NON-FIELD

2017.10.28 – 2018.2.4

Long March Space, Beijing

 

Chen Chieh-jen: A FIELD OF NON-FIELD

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan: CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT

2017.5.27 – 10.8

Long March Space, Beijing

 

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan: CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT

Marching in Circles

Asian Dope Boys, Closing Ceremony, COME INSIDE (Mak Ying Tung & Wong Ka Ying), Gao Ludi, John Gerrard, Liu Wei, Maria Taniguchi, Matt Hope, Mountain River Jump! (Huang Shan & Huang He), Yu Honglei, Zhang Xinjun, Zhao Gang
2017.3.4 – 5.7
Long March Space, Beijing

 

 

Marching in Circles

Trembling Surfaces

Joeun Aatchim, Feng Bingyi, Feng Chen, Huang Songhao, Yunyu Ayo Shih, Su Yu-Xin, Yi Xin Tong, Vivien Zhang, Zhu Changquan

2016.12.10 – 2017.2.19

Long March Space, Beijing

 

Trembling Surfaces

Wechat QR Code