Chinese Eastern Railway: Zhang Hui

2020.12.19–2021.2.28

Long March Space

Chinese Eastern Railway: Zhang Hui

Chinese Eastern Railway: Zhao Gang

2020.10.24–12.13

Long March Space, Beijing

 

Chinese Eastern Railway: Zhao Gang

Zhan Wang: Objects of Idea

2020.7.25–10.18

Long March Space, Beijing

Zhan Wang: Objects of Idea

Zhu Yu: Mute

2020.5.21 – 7.12

Long March Space, Beijing

Zhu Yu: Mute

Long March Project: The Deficit Faction

2019.11.2–2020.1.8

Long March Space, Beijing, China

Long March Project: The Deficit Faction

Wu Shanzhuan: Today Became a Holiday

2019.3.16 – 10.13

Long March Space, Beijing, China

Wu Shanzhuan: Today Became a Holiday

Wechat QR Code