Trembling Surfaces

Joeun Aatchim, Feng Bingyi, Feng Chen, Huang Songhao, Yunyu Ayo Shih, Su Yu-Xin, Yi Xin Tong, Vivien Zhang, Zhu Changquan

2016.12.10 – 2017.2.19

Long March Space, Beijing

 

Trembling Surfaces

Before the Beginning and After the End II

Tianzhuo Chen, Hu Xiangqian, Ran Huang, Liu Wei, Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, Xu Zhen, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu, Zhu Yu

2016.9.17-11.27

Long March Space, Beijing

 

Before the Beginning and After the End II

Zhang Hui: Zhang Hui

2016.7.22 -9.7
Long March Space, Beijing

 

Zhang Hui: Zhang Hui

Tianzhuo Chen: Ishvara

2016.6.9 – 7.10
Long March Space, Beijing

 

Tianzhuo Chen: Ishvara

Wang Sishun: Apocalypse

2016.4.28 – 5.26
Long March Space, Beijing

 

Wang Sishun: Apocalypse

Wechat QR Code