Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā
Walking Guides
Fictions of Interdomain Routing

Online Viewing Room

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (II)

2023.8.5–2023.10.22

Long March Space, Beijing, China

Click the image and enter your email address for access

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (II)

News

Art Macao: Macao International Art Biennale 2023

Guo Fengyi

Macao Art Museum, Macao, China

2023.7–2023.10

Art Macao:  Macao International Art Biennale 2023

Online Viewing Room

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (I)

2023.8.5–2023.10.22

Long March Space, Beijing, China

Click the image and enter your email address for access

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (I)
44 Monthly × Walking Guides | 同访城南觅寅村
Fictions of Interdomain Routing | “From Mountain Stronghold to Under the Cloud” Sharing Session
Fictions of Interdomain Routing | "Future_Forecast" Collective World Building Workshop

Online Viewing Room

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (III)

2023.8.5–2023.10.22

Long March Space, Beijing, China

Click the image and enter your email address for access

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (III)

Online Viewing Room

Wu Shanzhuan’s Grammar (III)

2023.7.29– 2023.8.28

Long March Space, Beijing, China

Click the image and enter your email address for access

Wu Shanzhuan's Grammar (III)

Exhibition

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part II: Liquid Circulates)

Curator: Evonne Jiawei Yuan

Artists: Shuyi Cao, Julian Junyuan Feng, Hu Wei, Liu Chuang, Liu Yujia, Nabuqi,
Pu Yingwei, Zhang Ruyi, Vivien Zhang

 

2023.3.11 – 2023.5.7

Long March Independent Space

 

 

 

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part II: Liquid Circulates)

Exhibition

Guo Fengyi: Cosmic Meridians

Curator: Wang Huan

 

2023.1.7 – 2023.3.26

Long March Space, Beijing

 

 

Guo Fengyi: Cosmic Meridians

Exhibition

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part I: Solid Molds)  

Curator: Evonne Jiawei Yuan

Artists: Chen Wei, Cui Jie, Liu Ren, Liu Wei, Lu Lei, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, Joey Xia, Zeng Jiahui

 

2022.12.17–2023.2.19

Long March Independent Space

 

 

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part I: Solid Molds)   

Exhibition

Dance! Dance! Doll of Mine!

Curators: Chen Xunchao, Xie Benhao, Xie Yuxin, Xu Mengyi, Yuan Mengru, Zhang Nuoxin

Artists: Chen Yin, Cui Yanran, He Zhongxian, Kang Kaiwen, Luo Xinling, Lv Yijie, Ouyang Haoming, Wang Jiaxin, Xu Yifan, Yang Sitao, Yang Zimin, Ye Zihang, Yu Hao

 

2022.8.13–2022.11.20

Long March Space

 

Dance! Dance! Doll of Mine!
LOAD MORE

Wechat QR Code