The Limit of an Object—Zhan Wang Art Experiments Since 1988

Author: Zhan Wang

Editor: Aimee Lin

Managing Editor: Wang Xinger

Translator: TransWords Translation LLC

Proofreader: Qu Shengdong

Design: Li Di

The Limit of an Object—Zhan Wang Art Experiments Since 1988

Yu Hong: The World of Saha

Ed. Jérôme Sans, Yu Hong: The World of Saha, exh.cat. (Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House, 2019)

Chinese and English language with texts by Jérôme Sans, Alexandra Munroe, Donation Grau

Yu Hong: The World of Saha

Zhang Hui, 2012–2016

Ed. Lu Jie, Zhang Hui, 2012–2016 (Beijing: Long March Space, 2018)

Chinese and English language with essay by Lu Mingjun

Zhang Hui, 2012–2016

Zhan Wang: Forms in Flux

Ed. Feng Jiao, Hsinke Lee, Zhan Wang: Forms in Flux, exh. cat. (Beijing: China Federation of  Literary and Art Circles Publishing House, 2018)

Chinese and English language with texts by Zhan Wang, Fumio Nanjo, Wang Wei

Zhan Wang: Forms in Flux

Yu Hong: Garden of Dreams

Ed. Fan Di'an, Yu Hong: Garden of Dreams, exh. cat. (Hefei: Anhui Fine Arts Publishing House, 2016)

Chinese and English language with texts by Fan Di'an, Wang Huangsheng, Lu Mingjun, He Guiyan, Sheng Wei, Karen Smith

Yu Hong: Garden of Dreams

Zhan Wang: Morph

Zhan Wang: Morph, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2015)

Chinese and English language with text by Zhan Wang, Wu Hung

Zhan Wang: Morph

Wechat QR Code