TAG CLOUD

Zhang Hui, 2012–2016

Ed. Lu Jie, Zhang Hui, 2012–2016 (Beijing: Long March Space, 2018)

Chinese and English language with essay by Lu Mingjun

Zhang Hui, 2012–2016

Zhan Wang: Forms in Flux

Ed. Feng Jiao, Hsinke Lee, Zhan Wang: Forms in Flux, exh. cat. (Beijing: China Federation of  Literary and Art Circles Publishing House, 2018)

Chinese and English language with texts by Zhan Wang, Fumio Nanjo, Wang Wei

Zhan Wang: Forms in Flux

Yu Hong: Garden of Dreams

Ed. Fan Di'an, Yu Hong: Garden of Dreams, exh. cat. (Hefei: Anhui Fine Arts Publishing House, 2016)

Chinese and English language with texts by Fan Di'an, Wang Huangsheng, Lu Mingjun, He Guiyan, Sheng Wei, Karen Smith

Yu Hong: Garden of Dreams

Zhan Wang: Morph

Zhan Wang: Morph, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2015)

Chinese and English language with text by Zhan Wang, Wu Hung

Zhan Wang: Morph

Wang Jianwei: A Moment of Weakness

Ed. Lu Mingjun, Wang Jianwei: A Moment of Weakness (Beijing: Long March Space, 2015)

Chinese and English language with texts by Lu Mingjun, Wang Jianwei

Wang Jianwei: A Moment of Weakness

Yu Hong: Wondering Clouds

Ed. Patrick Liu, Theresa Liang, Yu Hong: Wondering Clouds, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2014)
Chinese and English language with essay by Heinz-Norbert Jocks

Yu Hong: Wondering Clouds

Wechat QR Code