LIU WEI TRILOGY

Ed. Guo Xiaoyan, Liu Wei: Trilogy, exh. cat. (Shanghai: Minsheng Art Museum; Milan: Edizioni Charta, 2011)
English language, with texts by Gunnar B.Kvaran, Guo Xiaoyan, Hans Ulrich Obrist

 

LIU WEI TRILOGY

Wechat QR Code