Guo Fengyi: Who Is Guo Fengyi?

Ed. Lu Jie, Guo Fengyi: Who Is Guo Fengyi?, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2005)
Chinese and English language with texts by Chang Tsong-Zung, Gao Shiming, Lu Jie

Guo Fengyi: Who Is Guo Fengyi?

Wechat QR Code