Zhang Hui, 2012–2016

Ed. Lu Jie, Zhang Hui, 2012–2016 (Beijing: Long March Space, 2018)

Chinese and English language with essay by Lu Mingjun

Zhang Hui, 2012–2016

Zhang Hui

Ed. Wang Chengyan, Zhang Hui (Beijing: Long March Space, 2012)
Chinese and English language with essay by Colin Chinnery

 

Zhang Hui

Zhang Hui: Partial Zones

Ed. Lu Jie, Zhang Hui: Partial Zones, exh. cat. (Beijing: 25000 Cultural Transmission Center; New York: Long March Foundation, 2006)

Chinese and English language with texts by Qiu Zhijie, Xiao Xiong

Zhang Hui: Partial Zones

Wechat QR Code