TAG CLOUD

Yu Hong: On the Clouds

Ed. Patrick Liu, Theresa Liang, Yu Hong: On the Clouds, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2014)
Chinese and English language with interview by Melisa Chiu

Yu Hong: On the Clouds

Zhang Hui

Ed. Wang Chengyan, Zhang Hui (Beijing: Long March Space, 2012)
Chinese and English language with essay by Colin Chinnery

 

Zhang Hui

Zhu Yu

Ed. Lu Jie, Zhu Yu (Beijing: Long March Space, 2011)

Chinese and English language with essay by Colin Chinnery

 

Zhu Yu

Yu Hong: Golden Horizon

Ed. Theresa Liang, Yu Hong: Golden Horizon, exh. cat. (Beijing: Long March Space; Milan: Edizioni Charta, 2011)
English language with texts by Zhang Qing, Alexandra Munroe and Du Xiaozhen

 

Yu Hong: Golden Horizon

LIU WEI TRILOGY

Ed. Guo Xiaoyan, Liu Wei: Trilogy, exh. cat. (Shanghai: Minsheng Art Museum; Milan: Edizioni Charta, 2011)
English language, with texts by Gunnar B.Kvaran, Guo Xiaoyan, Hans Ulrich Obrist

LIU WEI TRILOGY

Zhan Wang: The New Suyuan Stone Catalogue

Ed. David Tung, Sheryl Cheung, Zhan Wang: New Suyuan Stone Catalogue (Beijing: Long March Space; Milan: Edizioni Charta, 2011)

English language with texts by Zhan Wang, Wu Hung

 

Zhan Wang: The New Suyuan Stone Catalogue

Wechat QR Code