LIU WEI TRILOGY

Ed. Guo Xiaoyan, Liu Wei: Trilogy, exh. cat. (Shanghai: Minsheng Art Museum; Milan: Edizioni Charta, 2011)
English language, with texts by Gunnar B.Kvaran, Guo Xiaoyan, Hans Ulrich Obrist

 

LIU WEI TRILOGY

Zhan Wang: The New Suyuan Stone Catalogue

Ed. David Tung, Sheryl Cheung, Zhan Wang: New Suyuan Stone Catalogue (Beijing: Long March Space; Milan: Edizioni Charta, 2011)

English language with texts by Zhan Wang, Wu Hung

 

Zhan Wang: The New Suyuan Stone Catalogue

Yang Shaobin: Blue Room

Ed. Christian Gether, Stine Høholt, Camila Jalving, Yang Shoabin: Blue Room, exh. cat. (Denmark: Arken Museum of Modern Art, 2010)
English language with texts by Christian Gether and Guo Xiaoyan

 

Yang Shaobin: Blue Room

Yang Shaobin: X-Blind Spot

Ed. Lu Jie, Yang Shaobin: X-Blind Spot (Beijing: Long March Space, Milan: Edizioni Charta, 2009)
English language with texts by Lu Jie, Nikos Papastergiadis, Long March Writing Group

 

Yang Shaobin: X-Blind Spot

Zhang Hui: Partial Zones

Ed. Lu Jie, Zhang Hui: Partial Zones, exh. cat. (Beijing: 25000 Cultural Transmission Center; New York: Long March Foundation, 2006)

Chinese and English language with texts by Qiu Zhijie, Xiao Xiong

Zhang Hui: Partial Zones

Yu Hong: Another Look

Ed. Lu Jie, Yu Hong: Another Look, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2006)

Chinese and English language with text by Zhai Yongming

Yu Hong: Another Look

Wechat QR Code