Expeditionary Botanics
Inga Svala Thorsdottir + Wu Shanzhuan: from paper to paper
Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā
Walking Guides

Online Viewing Room

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (II)

2023.8.5–2023.10.22

Long March Space, Beijing, China

Click the image and enter your email address for access

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (II)

News

Art Macao: Macao International Art Biennale 2023

Guo Fengyi

Macao Art Museum, Macao, China

2023.7–2023.10

Art Macao:  Macao International Art Biennale 2023

Online Viewing Room

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (I)

2023.8.5–2023.10.22

Long March Space, Beijing, China

Click the image and enter your email address for access

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā (I)
44 Monthly × Walking Guides | 同访城南觅寅村
Fictions of Interdomain Routing | “From Mountain Stronghold to Under the Cloud” Sharing Session
Fictions of Interdomain Routing | "Future_Forecast" Collective World Building Workshop

Exhibition

Guo Fengyi: Cosmic Meridians

Curator: Wang Huan

 

2023.1.7 – 2023.3.26

Long March Space, Beijing

 

 

Guo Fengyi: Cosmic Meridians

Exhibition

Dance! Dance! Doll of Mine!

Curators: Chen Xunchao, Xie Benhao, Xie Yuxin, Xu Mengyi, Yuan Mengru, Zhang Nuoxin

Artists: Chen Yin, Cui Yanran, He Zhongxian, Kang Kaiwen, Luo Xinling, Lv Yijie, Ouyang Haoming, Wang Jiaxin, Xu Yifan, Yang Sitao, Yang Zimin, Ye Zihang, Yu Hao

 

2022.8.13–2022.11.20

Long March Space

 

Dance! Dance! Doll of Mine!

Exhibition

Zheng Shengtian—I Was Supposed to Go to Mexico

Opening: 2021.10.16

Long March Space

Zheng Shengtian—I Was Supposed to Go to Mexico

Exhibition

Vivien Zhang: Lorem Ipsum

Opening: 2021.7.10

Long March Space

Vivien Zhang: Lorem Ipsum

Book

The Limit of an Object—Zhan Wang Art Experiments Since 1988

Author: Zhan Wang

Editor: Aimee Lin

Managing Editor: Wang Xinger

Translator: TransWords Translation LLC

Proofreader: Qu Shengdong

Design: Li Di

The Limit of an Object—Zhan Wang Art Experiments Since 1988

Exhibition

Wang Jianwei:Always being, but not the whole

Opening: 2021.3.20

Long March Space

Wang Jianwei:Always being, but not the whole
LOAD MORE

Wechat QR Code