Renovation – Relations of Production

Gao Feng, Huang Xuebin, Liu Ding, Li Songhua, Qin Ga, Shi Jing, Shi Jinsong, Shi Wanwan, Sui Jianguo, Sun Yuan + Peng Yu, Wang Mai, Wang Peng, Wang Yiqiong, Wu Xiaojun, Wu Yuren, Xiao Xiong, Xue Yu, Yan Jiao

Curated by Shan Zi

2005.12.17 – 2006.2.26

Long March Space, Beijing

 

Renovation – Relations of Production

Guo Fengyi: Who is Guo Fengyi?

2005.9.17 – 11.20

Long March Space, Beijing

 

Guo Fengyi: Who is Guo Fengyi?

He Jinwei: Purlieu

2005.8.20 – 9.11

Long March Space, Beijing

 

He Jinwei: Purlieu

Long March Project: Qin Ga: The Miniature Long March

2005.7.23 – 8.17

Long March Space, Beijing

 

Long March Project: Qin Ga: The Miniature Long March

Li Tianbing: Comrade!

2005.6.4 – 6.26

Long March Space, Beijing

 

Li Tianbing: Comrade!

Outsider

Liu Wei, Xu Zhen

Curated by Pi Li

2005.4.30 – 5.22

Long March Space, Beijing

 

Outsider

Wechat QR Code