Chen Chieh-jen: Empire’s Borders I & II

2010.12.4 – 2011.1.10
Long March Space, Beijing

 

Chen Chieh-jen: Empire’s Borders I & II

Long March Project: Ho Chi Minh Trail

Chen Chieh-jen, Liu Wei, MadeIn Company, Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Zhang Hui

2010.9.4 – 11.14

Long March Space, Beijing

 

Long March Project: Ho Chi Minh Trail

MadeIn Company: Don’t Hang Your Faith on The Wall

2010.5.30 – 7.18
Long March Space, Beijing

 

MadeIn Company: Don’t Hang Your Faith on The Wall

Zhu Yu: Play Thing

2010.4.3 – 5.16
Long March Space, Beijing

 

Zhu Yu: Play Thing

Zhou Xiaohu: World Chains

2010.4.3 – 5.16
Long March Space, Beijing

 

Zhou Xiaohu: World Chains

Wechat QR Code