Beio: In the Wilderness

“Stop! Surfaced and Zone Out” Performance Series

 

Act 1   2023.10.21 17:00

Act 2   2023.10.28 17:00

Act 3   2023.11.15 17:00

Long March Independent Space, Beijing

Beio: In the Wilderness

Tan Yingjie: Don’t Let Things Come to You

“Stop! Surfaced and Zone Out” Performance Series

 

2023.10.7 19:30

2023.10.8 19:30

Long March Independent Space, Beijing

Tan Yingjie: Don’t Let Things Come to You

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā

 

 

2023.8.5 – 2023.10.22

Long March Space, Beijing

 

 

Chen Chieh-jen: Detoxify Illusion with Māyā

Walking Guides

Curator: Li Jia
Artists: 44 Monthly, Pak Sheung Chuen, Chen Xi, Kuang-Yu Tsui, Ge Yulu, Jason Ho, Li Nu, Li Binyuan, Go to Street with Boat towards Coop, Song Long, Wan Qing + Zhang Hanlu, Zeng Hong, Zhang Donghui, Zhao Bang, Zhou Zhang

 

2023.5.20 – 2023.8.27

Long March Independent Space, Beijing

 

 

Walking Guides

Fictions of Interdomain Routing

Curators: Michael Connor, Iris Long, Ziyang Wu

Assistant Curator: Yuan Mengru

Artists: Dennis de Bel / Harwood, Wright, Yokokoji / Tabita Rezaire / Mark Ramos / Electronic Disturbance Theater 2.0/b.a.n.g. lab / Jeroen van Loon / Ziyang Wu

 

2023.4.22 – 2023.7.23

Long March Space, Beijing

 

 

Fictions of Interdomain Routing

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part II: Liquid Circulates)

Curator: Evonne Jiawei Yuan

Artists: Shuyi Cao, Julian Junyuan Feng, Hu Wei, Liu Chuang, Liu Yujia, Nabuqi,
Pu Yingwei, Zhang Ruyi, Vivien Zhang

 

2023.3.11 – 2023.5.7

Long March Independent Space

 

 

 

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part II: Liquid Circulates)

Wechat QR Code