Inga Svala Thorsdottir + Wu Shanzhuan: from paper to paper

Curator: Liu Tian

 

2023.11.4 – 2024.4.7

Long March Space, Beijing

 

Inga Svala Thorsdottir + Wu Shanzhuan: from paper to paper

Wechat QR Code