Chen Chieh-jen: A FIELD OF NON-FIELD

2017.10.28 – 2018.2.4

Long March Space, Beijing

 

Chen Chieh-jen: A FIELD OF NON-FIELD

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan: CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT

2017.5.27 – 10.8

Long March Space, Beijing

 

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan: CAUSE AND EXAMPLES PROJECTED FROM IT

Marching in Circles

Asian Dope Boys, Closing Ceremony, COME INSIDE (Mak Ying Tung & Wong Ka Ying), Gao Ludi, John Gerrard, Liu Wei, Maria Taniguchi, Matt Hope, Mountain River Jump! (Huang Shan & Huang He), Yu Honglei, Zhang Xinjun, Zhao Gang
2017.3.4 – 5.7
Long March Space, Beijing

 

 

Marching in Circles

Wechat QR Code