Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan: kuo xuan

2011.10.20 – 2012.1.20
Long March Space, Beijing

 

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan: kuo xuan

ACT►TION

Chen Chieh-jen, Ran Huang, Liu Wei, MadeIn Company, Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Xu Zhen, Zhou Xiaohu
2011.6.25 – 8.28
Long March Space, Beijing

 

ACT►TION

MadeIn Company: Physique of Consciousness

2011.4.16 – 6.19
Long March Space, Beijing

 

MadeIn Company: Physique of Consciousness

Wechat QR Code