Renovation – Relations of Production

Gao Feng, Huang Xuebin, Liu Ding, Li Songhua, Qin Ga, Shi Jing, Shi Jinsong, Shi Wanwan, Sui Jianguo, Sun Yuan + Peng Yu, Wang Mai, Wang Peng, Wang Yiqiong, Wu Xiaojun, Wu Yuren, Xiao Xiong, Xue Yu, Yan Jiao

Curated by Shan Zi

2005.12.17 – 2006.2.26

Long March Space, Beijing

 

Press release

Wechat QR Code