Tang Song: Aesthetics

2006.7.23 – 8.24

Long March Space, Beijing

 

Tang Song: Aesthetics

Long March Space Independent Project: Magnetic Erasure Space

Qiu Zhijie, Li Lipeng

2006.7.23

Long March Independent Space, Beijing

 

Long March Space Independent Project: Magnetic Erasure Space

Long March Independent Project: Strange Sights

Liu Xun, Wen Peng, Wang Wei

2006.6.10 – 7.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Long March Independent Project: Strange Sights

Tao Aimin: A Woman’s Long March

2006.5.6 – 6.4

Long March Independent Space, Beijing

 

Tao Aimin: A Woman’s Long March

Long March Project: Building Code Violations

Anonymous Artist, Guo Fengyi, Hu Xiangcheng, Lu Jie, Qiu Zhijie, Wang Gongxin, Xu Zhen, Yang Shaobin, Zhao Gang, Zheng Guogu, Zhou Xiaohu

2006.4.8 – 5.16

Long March Space, Beijing

 

Long March Project: Building Code Violations

He Yingyi: Time Stamp

2006.4.8 – 4.30

Long March Independent Space, Beijing

 

He Yingyi: Time Stamp

Wechat QR Code