Long March Project: Building Code Violations

Anonymous Artist, Guo Fengyi, Hu Xiangcheng, Lu Jie, Qiu Zhijie, Wang Gongxin, Xu Zhen, Yang Shaobin, Zhao Gang, Zheng Guogu, Zhou Xiaohu

2006.4.8 – 5.16

Long March Space, Beijing

 

Press release

Wechat QR Code