Wang Gongxin: Er Guo Tou

2005.9.17 – 10.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Wang Gongxin: Er Guo Tou

Guo Fengyi: Who is Guo Fengyi?

2005.9.17 – 11.20

Long March Space, Beijing

 

Guo Fengyi: Who is Guo Fengyi?

Easy Come Easy Go

Cui Guangyu, Zheng Shixiu

2005.8.20 – 9.11

Long March Independent Space, Beijing

 

Easy Come Easy Go

He Jinwei: Purlieu

2005.8.20 – 9.11

Long March Space, Beijing

 

He Jinwei: Purlieu

Liu Ding: Treasure

2005.7.23 – 8.7

Long March Independent Space, Beijing

 

Liu Ding: Treasure

Long March Project: Qin Ga: The Miniature Long March

2005.7.23 – 8.17

Long March Space, Beijing

 

Long March Project: Qin Ga: The Miniature Long March

Wechat QR Code