Zhu Yu: Mute

2020.5.21 – 7.12

Long March Space, Beijing

Zhu Yu: Mute

Long March Project: The Deficit Faction

2019.11.2–2020.1.8

Long March Space, Beijing, China

Long March Project: The Deficit Faction

Wu Shanzhuan: Today Became a Holiday

2019.3.16 – 10.13

Long March Space, Beijing, China

Wu Shanzhuan: Today Became a Holiday

Zhang Hui 2018

2018.12.11 – 2019.1.20

Long March Space, Beijing, China

Zhang Hui 2018

Long March Project: A Working Redisplay

2018.11.15 – 11.30

Long March Space, Beijing, China

Long March Project: A Working Redisplay

Vivien Zhang: Codescape

2018.9.8 – 11.4

Long March Space, Beijing

 

Vivien Zhang: Codescape

Wechat QR Code