A History: Art, Architecture and Design, since 1980s till Now

Wang Jianwei
2014.7.2 – 2016.1.11
Centre Pompidou, Paris, France

A History: Art, Architecture and Design, since 1980s till Now

The Power of the Public Realm

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Liu Wei, Wang Jianwei, Yang Shaobin
2014.6.25 – 10.10
Beijing Minsheng Art Museum, Beijing, China

The Power of the Public Realm

Art Basel in Basel

Liu Wei, Xu Zhen by MadeIn Company, Zhan Wang
2014.6.19 – 6.22

Art Basel in Basel

Sensory Spaces 4 – Liu Wei

Liu Wei
2014.6.14 – 9.28
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands

Sensory Spaces 4 - Liu Wei

My Generation: Young Chinese Artists

Hu Xiangqian, Ran Huang, Xu Zhen produced by MadeIn Company
2014.6.7 – 9.28
Tampa Museum of Art, Florida, USA

My Generation: Young Chinese Artists

Tales from the Taiping Era

Chen Chieh-jen, Wang Jianwei, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan
2014.5.23 – 8.24
Red Brick Art Museum, Beijing, China

Tales from the Taiping Era

Wechat QR Code