Tianzhuo Chen: Trance

Tianzhuo Chen
M WOODS, Beijing
2019.10.31–2020.2.23

Tianzhuo Chen: Trance

Critical Point

Wang Jianwei

Yuelai Art Museum, Chongqing

2019.10.11–2019.11.26

Critical Point

2019 Asian Art Biennial: The Strangers from beyond the Mountain and the Sea

Guo Fengyi, Wang Sishun

National Taiwan Museum of Fine, Taichung

2019.10.5–2020.2.9

2019 Asian Art Biennial: The Strangers from beyond the Mountain and the Sea

Liu Wei: Invisible Cities

Liu Wei

moCa Cleveland

2019.9.13–2020.1.5

Cleveland Museum of Art

2019.10.13–2020.2.16

Liu Wei: Invisible Cities

Thousand-Armed Guanyin

Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan

Red Brick Art Museum, Beijing

2019.7.19−2019.10.13

Thousand-Armed Guanyin

Su Yu-Xin: A Hue to Spell

Su Yu-Xin

Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei

2019.7.12−2019.9.22

Su Yu-Xin: A Hue to Spell

Wechat QR Code