Tianzhuo Chen: GHOST

Tianzhuo Chen

Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Switzerland

2017.9.24 – 11.19

Tianzhuo Chen: GHOST

Zhongguo 2185

Tianzhuo Chen

Sadie Coles HQ, London, UK

2017.9.21 – 12.4

Zhongguo 2185

4th Documentary Exhibition of Fine Arts/Stress Field

Zhan Wang

Hubei Museum of Art, Wuhan, China

2017.9.15 – 2017.10.20

4th Documentary Exhibition of Fine Arts/Stress Field

Resurrection Ⅱ: The Face of Phantom

Liu Wei, Zhu Yu
SURPLUSSPACE, Wuhan, China
2017.9.10 – 11.25

Resurrection Ⅱ: The Face of Phantom

First Sight September

Xu Zhen
Museum MACAN, Jakarta, Indonesia
2017.9.9 – 9.10

First Sight September

Zhao Gang: Perserved

Zhao Gang

Modern Art Base, Shanghai, China

2017.9.8 – 10.29

 

 

Zhao Gang: Perserved

Wechat QR Code