FIAC

Tianzhuo Chen, Liu Wei, Xu Zhen by MadeIn Company, Wang Jianwei, Yu Hong, Yang Shaobin, Zhan Wang
2015.10.22 – 10.25

FIAC

Xu Zhen: Corporate

Xu Zhen produced by MadeIn Company
2015.9.27 – 2016.1.10
Kunsthaus Graz, Kunsthaus, Austria

Xu Zhen: Corporate

Notes on Paintings

Zhang Hui, Zhu Yu
2015.9.26 – 2015.12.31
Blue Roof Museum of Chengdu, Chengdu, China

Notes on Paintings

15 Rooms

Hu Xiangqian, Xu Zhen
2015.9.25 – 11.8
Long Museum, Shanghai, China

15 Rooms

Asian Art Biennial: Artist Making Movement

Hu Xiangqian
2015.9.19-12.6
National Taiwan Museum of Fine Art, Taiwan, China

Asian Art Biennial: Artist Making Movement

Stereognosis Zone

Xu Zhen, Zhang Hui, Zhu Yu
2015.8.22 – 11.16
Redtory Museum of Contemporary Art, Guangzhou, China

Stereognosis Zone

Wechat QR Code