Wang Jianwei: Time Temple

Wang Jianwei
2014.10.31 – 2015.2.16
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA
Link

Wechat QR Code