Turning Point:Contemporary Art in China Since 2000

Liu Wei, “Xu Zhen”

2016.7.24-9.4

Shanghai Minsheng Art Museum, Shanghai, China

Link

Wechat QR Code