Reconstructing Utopia ——Architecture and Art Exhibition

Liu Wei, Wang Jianwei

OCT Art & Design Gallery, Shenzhen, China

2018.3.24 – 5.20

Link

Wechat QR Code