Bentu, Chinese artists in a time of turbulence and transformation

Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen produced by MadeIn Company

2016.1.27 – 5.2
Fondation Louis Vuitton, Paris, France

Link

Wechat QR Code