Before the Beginning and After the End

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Ran Huang, Wang Jianwei, Wang Sishun, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Zhou Xiaohu
2014.9.2 – 11.2
Long March Space, Beijing

 

press release

Wechat QR Code