Frieze New York

Wang Jianwei, Yang Shaobin, Zhan Wang
2014.05.09 – 05.12

OJ4A4536_缩小大小

 

OJ4A4486_缩小大小

 

OJ4A4514_缩小大小

 OJ4A4474_缩小大小

 

OJ4A4471_缩小大小

 

0OJ4A4510

 

0OJ4A4512

 

0OJ4A4529

 

0OJ4A4462 0OJ4A4475

 

0OJ4A4500

 

0OJ4A4503

 

0OJ4A4509

 

0OJ4A4522

 

0OJ4A4518

 

0OJ4A4544