Hu Xiangqian-A Performance a Day Keeps the Doctor Away
2015-6-6--2015-8-9
LONG MARCH SPACE
Yu Hong: Concurrent Realms
YU Hong
2015-4-25--2015-7-12
Contemporary Art Galleries, Suzhou Museum
Power of the Masses
CHEN Chieh-jen , Hu Xiangqian, LIU Wei, WANG Jianwei, YANG Shaobin
2015-6-25--2015-10-10
Beijing Minsheng Art Museum