Loom – The Contemporary Art Exhibition

Yu Hong

2017.6.24-8.27

Suzhou Jinji Lake Art Museum, Suzhou, China

Link

Yu Hong, Rocking Chair, 2008

 

Yu Hong, Sight of Her Back, 2008

 

Yu Hong, Sound of the Flute, 2008