Art and China after 1989: Theater of the World

Chen Chieh-jen, Liu Wei, Lu Jie(Long March Project),  Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Xu Zhen, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Yu Hong, Zhan Wang, Zhao Gang

Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, America

2017.10.6 – 2018.1.7

Link

RITUAL SPIRIT

Tianzhuo Chen

The White Rabbit Gallery, Sydney, Australia
2017.9-2018.1.28

Link