Everyday Legend

Zhan Wang

2016.11.8-12.7

Shanghai Minsheng Art Museum, Shanghai, China

Uprisings

Chen Chieh-jen

2016.10.18-2017.1.5

Jeu de Paume, Paris, France

Link

 

Stereognosis Zone

Xu Zhen, Zhang Hui, Zhu Yu
2015.8.22 – 11.16
Redtory Museum of Contemporary Art, Guangzhou, China
Link