Art and China after 1989: Theater of the World

Chen Chieh-jen, Liu Wei, Lu Jie(Long March Project),  Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Xu Zhen, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Yu Hong, Zhan Wang, Zhao Gang

Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, America

2017.10.6 – 2018.1.7

Link

RITUAL SPIRIT

Tianzhuo Chen

The White Rabbit Gallery, Sydney, Australia
2017.9-2018.1.28

Link

Social Emotion

Tianzhuo Chen, Liu Wei, Zhang Hui

Cc Foundation & Art Centre

2017.7.22-8.20

Link

Chinese Summer

Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen, Xu Zhen produced by MadeIn Company
Astrup Frarnley Museum, Oslo, Norway
2017.6.2 – 9.3
Link

Everyday Legend

Zhan Wang

2016.11.8-12.7

Shanghai Minsheng Art Museum, Shanghai, China

Uprisings

Chen Chieh-jen

2016.10.18-2017.1.5

Jeu de Paume, Paris, France

Link

 

Nonfigurative

Wang Jianwei, Zhang Hui
2015.11.21 – 2016.2.28
Shanghai 21st Century Minsheng Art Museum, Shanghai, China
Link

Xu Zhen: Corporate

Xu Zhen produced by MadeIn Company
2015.9.27 – 2016.1.10
Kunsthaus Graz, Kunsthaus, Austria
Link

15 Rooms

Hu Xiangqian, Xu Zhen
2015.9.25 – 11.8
Long Museum, Shanghai, China
Link

Stereognosis Zone

Xu Zhen, Zhang Hui, Zhu Yu
2015.8.22 – 11.16
Redtory Museum of Contemporary Art, Guangzhou, China
Link

Tales from the Taiping Era

Chen Chieh-jen, Wang Jianwei, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan
2014.5.23 – 8.24
Red Brick Art Museum, Beijing, China

Link

The Red Queen

Wang Jianwei
2013.6.18 – 2014.9.8
Museum of Old and New Art, Tasmania, Australia
Link