Liu Wei

Art Basel in Basel

Tianzhuo Chen, Liu Wei, Su Yu-Xin, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Zhan Wang, Vivien Zhang
2017.6.15-18

West Bund Art & Design

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Ran Huang, Liu Wei, Wang Jianwei, Wang Sishun, Wu Shanzhuan, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Zhan Wang, Zhang Hui

2016.11.09 – 11.13

Art Basel

Chen Chieh-jen, Tianzhuo Chen, Guo Fengyi, Ran Huang, Liu Wei, Wang Jianwei, Wang Sishun, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Xu Zhen, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhu Yu
2016.6.16 – 6.19

Art Basel Hong Kong

Tianzhuo Chen, Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen by MadeIn Company, Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Yu Hong, Zhang Hui, Zhan Wang, Zhu Yu
2016.3.24 – 3.26

Art 021

Tianzhuo Chen, Ran Huang, Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen by MadeIn Company, Wang Jianwei, Wang Sishun, Yu Hong, Zhang Hui, Zhan Wang, Zhou Xiaohu, Zhu Yu
2015.11.19 – 11.22

FIAC

Tianzhuo Chen, Liu Wei, Xu Zhen by MadeIn Company, Wang Jianwei, Yu Hong, Yang Shaobin, Zhan Wang
2015.10.22 – 10.25

Art Basel in Basel

Guo Fengyi, Ran Huang, Hu Xiangqian, Liu Wei, Wang Jianwei, Xu Zhen by MadeIn Company, Yang Shaobin, Yu Hong, Zhang Hui, Zhan Wang, Zhu Yu
2015.6.18 – 6.21

Art Basel in Hong Kong

Ran Huang, Liu Wei, Wang Jianwei, Xu Zhen by MadeIn Company, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu, Zhu Yu
2015.3.15 – 3.17

Art Basel Miami Beach

Guo Fengyi, Liu Wei, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Wang Jianwei, Yu Hong,  Zhan Wang, Zhang Hui
2014.12.4 – 12.7

Art Basel in Miami Beach

Hu Xiangqian, Ran Huang, Liu Wei, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Zhan Wang, Zhu Yu
2013.12.5 – 2013.12.8

Art 021

Liu Wei, Guo Fengyi, Xu Zhen by MadeIn Company, Wang Jianwei, Liu Wei, Guo Fengyi, Xu Zhen by MadeIn Company, Wang Jianwei, Wang Sishun, Wu Shanzhuan, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Yu Hong, Yang Shaobin, Zhang Hui, Zhou Xiaohu, Zhu Yu, Zhan Wang

2013.11.28 – 12.01

Art Frieze

Guo Fengyi, Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen-MadeIn Company, Wang Sishun, Yang Shaobin, Zhan Wang, Zhu Yu
2013.10.17 – 10.20

Art Basel

Gou Fengyi, Xu Zhen by MadeIn Company, Zhu Yu, Liu Wei
2013.06.13 – 2013.06.16

2013 Art Basel HongKong

Guo Fengyi, Ran Huang, Hu Xiangqian, Liu Wei, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Wang Jianwei, Wang Sishun, Wu Shanzhuan, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Yu Hong, Yang Shaobin, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu, Zhu Yu
2013.05.22 – 05.26

2013 Art Taipei

Zhan Wang, Liu Wei, Yu Hong, Yang Shaobin, Zhu Yu
2013.05.17 – 05.19

2013 Frieze New York

Liu Wei, Xuzhen, Wu Shanzhuan, Yang Shaobin, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhu Yu

2013.05.10 – 2013.05.13

 

2012 Frieze Art Fair London

Chen Chieh-Jen, Liu Wei, MadeIn Company, Wang Jianwei, Xu Zhen, Yang Shaobin, Zhang Hui, Zhan Wang
2012.10.11 – 10.14

2012 Art Basel

Guo Fengyi, Liu Wei, Wu Shanzhuan, Wu Shanzhuan&Inga Svala Thorsdottir
2012.06.14 – 06.17

2012 Hong Kong International Art Fair

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Ran Huang, Li Tianbing, Liu Wei , MadeIn Company , Wang Jianwei, Wang Sishun, Wu Shanzhuan, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thorsdottir, Yang Shaobin, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhu Yu

2012.5.17 – 5.20

2012 Art Beijing

Chen Jie, Guo Fengyi, Liu Wei, MadeIn Company, Qiu Zhijie, Yang Shaobin, Yu Hong, Zhang Hui, Zhu Yu
2012.4.30-5.2

2011 Art Basel Miami Beach

Guo Fengyi, Huang Ran, Liu Wei , MadeInCompany, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, Yu Hong, Yang Shaobin, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhu Yu
2011.12.1 – 12.4

2011 Frieze

Liu Wei, MadeIn Company, Wang Jianwei, Wu Shanzhua
2011.10.13 – 10.16


REPRESENTED ARTISTS

COLLABORATING ARTISTS