Art Basel in Hong Kong

Ran Huang, Liu Wei, Wang Jianwei, Xu Zhen by MadeIn Company, Yu Hong, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu, Zhu Yu
2015.3.15 – 3.17

0LONGMARCHSPACE_HK15_026 0LONGMARCHSPACE_HK15_023 0LONGMARCHSPACE_HK15_015 0LONGMARCHSPACE_HK15_014 0LONGMARCHSPACE_HK15_008 0LONGMARCHSPACE_HK15_007