Art Basel in Basel

Guo Fengyi, Ran Huang, Hu Xiangqian, Liu Wei, Wang Jianwei, Xu Zhen by MadeIn Company, Yang Shaobin, Yu Hong, Zhang Hui, Zhan Wang, Zhu Yu
2015.6.18 – 6.21

0LONGMARCHSPACE_BASEL15_002 0LONGMARCHSPACE_BASEL15_008 0LONGMARCHSPACE_BASEL15_027 LONGMARCHSPACE_BASEL15_029 LONGMARCHSPACE_BASEL15_034 LONGMARCHSPACE_BASEL15_040 LONGMARCHSPACE_BASEL15_UNLIMITED_023

Art Basel in Basel 2015 | Unlimited | Long March Space | Liu Wei | The East No.5, 2015
Art Basel in Basel 2015 | Unlimited | Long March Space | Liu Wei | The East No.5, 2015